Menu

Skip to: Site menu | Main content

Nieuws

Coronaprotocol zwemmen in de Duikelaar

maartje 31-08-2020

We mogen weer gaan zwemmen in Zwembad de Duikelaar. Alles zal wel iets anders lopen dan voorheen.
Wij vragen iedereen het veiligheidsplan van het zwembad goed door te lezen en vooral ook onderstaande instructies op te volgen.

 • Kom alleen naar het zwembad als je geen last hebt van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, koorts of benauwdheid. Dit geldt voor alle kandidaten en lesgevers!
 • Zorg ervoor dat je 10 minuten voor de les al bij het zwembad aanwezig bent. Op die manier kunnen we de wisseling van de groepen op een veilige manier plaats laten vinden.
 • Bij binnenkomst is er een mogelijkheid om je handen te desinfecteren.
 • In het zwembad is een eenrichtingsroute aangegeven. Volg de pijlen en de instructies van onze vrijwilligers. Zij zijn duidelijk te herkennen aan een geel hesje.
 • De zwemmers en lesgevers komen naar het zwembad met zwemkleding onder hun (boven)kleding
 • De ouders mogen het zwembad niet binnenkomen.
 • Er kan aan het begin van de les geen gebruik gemaakt worden van de omkleedhokjes.
 • De zwemmers dienen hun kleding in een tas op de banken in het zwembad te zetten. Neem dus een grote (sport)tas mee waar al je kleding en spullen in passen.
 • Tijdens het sporten is het voor zwemmers niet verplicht om 1,5 meter afstand te houden, maar vóór en (direct) na het zwemmen houden alle kandidaten en vrijwilligers zich aan de algemeen geldende afstandsregels.
 • Na het zwemmen wordt er niet gedoucht.
 • Na afloop kan er alleen omgekleed worden in de kleine hokjes (aan de kant van de heren).
 • Blijf niet hangen na afloop van het zwemmen. Verlaat het zwembadgebouw zo snel mogelijk.

Wanneer er vooraf vragen zijn, dan kunt u contact opnemen via tc@hgrb.nl.

Open avond 11 september

maartje 31-08-2020

De Reddingsbrigade gaat weer starten met de lessen!
We beginnen het nieuwe seizoen met een open avond in Zwembad de Duikelaar.

Iedereen met minimaal een zwemdiploma A is van harte welkom op vrijdag avond 11 september.
Van 18.30 – 19.30 uur voor kinderen t/m 9 jaar.
Van 19.30 – 20.30 uur voor kinderen vanaf 10 jaar.
Van 20.30-21.00 uur : training vanaf 15 jaar.

Dit jaar is het wel verplicht dat er van tevoren opgegeven wordt.
Dit kan tot en met 10 september via tc@hgrb.nl.
Graag bij aanmelden naam, leeftijd en telefoonnummer vermelden.

Voor meer informatie over onze brigade kunt u kijken op www.hgrb.nl.
De open avond wordt mede mogelijk gemaakt door www.Stuwkr8.nl.

Afsluiting zwemseizoen

Johan-H 24-06-2020

Woensdag 1 juli zijn de laatste zwemactiviteiten van dit zwemseizoen. Helaas hebben we dit seizoen minder kunnen zwemmen dan gepland. Om het seizoen op een leuke en gezellige manier af te sluiten, kunnen alle leden t/m 12 jaar op woensdag 1 juli van 16 tot 18 uur vrijzwemmen in zwembad de Doetsekom in Giessenburg. Als je deel wilt nemen, moet je je vooraf aanmelden via het opgaveformulier. Dit kan tot 29 juni 12.00 uur (tussen de middag). Als je zelf een zwemabonnement van de Doetsekom hebt, willen we je vragen om die op 1 juli mee te nemen naar het zwembad.
 
Neem zelf wat te drinken en snoepen mee voor tussendoor. Je mag ook speelmateriaal, bijvoorbeeld een bal of band, meenemen. Let op dat hiervoor bij de Doetsekom wel regels gelden.
 
Voor leden vanaf 13 jaar gelden er strengere richtlijnen, waardoor het niet mogelijk en verantwoord is om vrij te zwemmen. Voor alle leden vanaf 13 jaar wordt het seizoen dus afgesloten met een laatste gezamenlijke zwemactiviteit van een half uur tussen 19 en 20 uur, waarbij de leden verdeeld worden over twee tijdsblokken. 
 
Deelname aan de activiteiten is niet verplicht. Als je je al hebt aangemeld voor 1 juli, hoef je niets te doen. Als je je hebt aangemeld voor de activiteiten, maar helaas toch niet kunt komen vanwege ziekte of andere onvoorziene omstandigheden, meld je dan af door een e-mail te sturen naar prc@hgrb.nl.  

Update 11-06: activiteiten in Doetsekom tot einde zwemseizoen

Johan-H 11-06-2020

Reddingsbrigade Hardinxveld-Giessendam blijft tot het einde van dit zwemseizoen activiteiten organiseren voor leden in zwembad de Doetsekom in Giessenburg. In dit buitenbad is meer ruimte om met veel leden tegelijkertijd, op een veilige manier, te zwemmen en actief te zijn. Op woensdag 17 juni, 24 juni en 1 juli worden er activiteiten georganiseerd. De tijden en opzet van de activiteiten zijn hetzelfde als afgelopen weken. We blijven bij het organiseren van de activiteiten gebonden aan de tijden en richtlijnen van de Doetsekom.

Voor leden t/m 12 jaar wordt er op woensdagmiddag van 17 tot 18 uur een activiteit van een uur georganiseerd. Voor de leden vanaf 13 jaar is het alleen mogelijk om een activiteit van een half uur te organiseren tussen 19 en 20 uur, waarbij de leden verdeeld worden over twee tijdsblokken. 

De tijden en indeling zijn als volgt:
Leden t/m 12 jaar:     woensdag 17-18 uur
Leden vanaf 13 jaar:  woensdag 19-19.30u of 19.30-20u (max. 10 personen per half uur)

Deelname aan de activiteiten is niet verplicht. Leden die willen deelnemen aan de activiteiten, moeten zich vooraf aanmelden via het opgaveformulier. Aanmelden kan tot 12.00u (tussen de middag) op de maandag vóór de betreffende activiteit. Opgeven voor 1 juli is dus mogelijk tot 29 juni 12.00 uur. Wij willen vragen om 1 formulier per lid in te vullen; dus niet meerdere leden op 1 formulier. Als je je hebt aangemeld voor een activiteit, maar vanwege ziekte of andere onvoorziene omstandigheden niet aanwezig kunt zijn, stuur dan een e-mail naar prc@hgrb.nl.

Leden vanaf 13 jaar die beide tijdsblokken aanwezig kunnen zijn, worden ingedeeld in een tijdsblok waarop nog ruimte is. Als er meer aanmeldingen komen dan toegestaan volgens de richtlijnen van de Doetsekom, zullen wij een indeling maken. 

Uiteraard wordt erop toegezien dat vóór, tijdens en na de activiteit de richtlijnen van het RIVM, het NOC*NSF en de Doetsekom gevolgd worden. Voorafgaand aan de activiteiten worden er instructies naar de leden en vrijwilligers gestuurd, waarin de aanmelding bevestigd wordt en de richtlijnen en regels toegelicht worden. 

Binnenkort zal er ook een nieuwe editie van het clubblad 'de Boei' verspreid worden onder de leden. In deze Boei komt onder andere nieuws over de contributies, de financiële situatie van de vereniging en een voorlopige planning voor de examens. 

 Neem in geval van vragen contact op met één van de bestuursleden. Volg ons ook op Facebook en Instagram.  

Update 3 juni: we blijven zwemmen!

Johan-H 03-06-2020

Na het succes van afgelopen woensdagen, organiseert Reddingsbrigade Hardinxveld-Giessendam op 10 juni opnieuw een activiteit voor Reddingsbrigade-leden in zwembad de Doetsekom in Giessenburg. We zijn bij het organiseren van de activiteiten gebonden aan de tijden en richtlijnen van de Doetsekom.

Voor de leden t/m 12 jaar wordt er op woensdag 10 juni van 17 tot 18 uur een activiteit van een uur georganiseerd. Voor de leden vanaf 13 jaar is het alleen mogelijk om een activiteit van een half uur te organiseren tussen 19 en 20 uur, waarbij de leden verdeeld worden over twee tijdsblokken. 

De tijden en indeling zijn als volgt:
Leden t/m 12 jaar:     woensdag 17-18 uur
Leden vanaf 13 jaar:  woensdag 19-19.30u of 19.30-20u (max. 10 personen per half uur)

Wij willen benadrukken dat deelname aan de activiteit niet verplicht is, maar volledig berust op vrijwilligheid. Leden die deel willen nemen aan de activiteiten op 10 juni, moeten zich uiterlijk aanstaande zaterdag 6 juni aanmelden via het opgaveformulier. Leden vanaf 13 jaar die beide tijdsblokken aanwezig kunnen zijn, mogen dat in het opgaveformulier aangeven. Je wordt ingedeeld op een tijdsblok waarop nog ruimte is. Als er meer aanmeldingen komen dan toegestaan volgens de richtlijnen van de Doetsekom, zullen wij een indeling maken.

Uiteraard wordt erop toegezien dat vóór, tijdens en na de activiteit de richtlijnen van het RIVM, het NOC*NSF en de Doetsekom gevolgd worden. Er zal voorafgaand aan de activiteit een e-mail naar alle leden en vrijwilligers verspreid worden waarin deze richtlijnen en regels verder toegelicht worden.

Het activiteitenrooster ná 10 juni wordt komende week bepaald op basis van de beschikbaarheid van de Doetsekom en de actuele richtlijnen voor verenigingsactiviteiten in De Duikelaar.

 Neem in geval van vragen contact op met één van de bestuursleden. Volg ons ook op Facebook en Instagram. Voor de zomervakantie zal er nog een Boei verschijnen met meer nieuws vanuit de vereniging. 

Inhoud syndiceren